לחיפוש מפרטי גנרטורים

 • חברה

 • הספק

Perkins
400kVA – E PR XX 0400

מפרט טכני

מנוע

 • מנוע דיזל מסדרת PERKINS
 • 4 מחזורים, מקורר מים, פעולה טבעית/טעינה מהירה/טעינה טעינה מהירה וקירור אוויר לאוויר
 • הזרקה ישירה
 • מערכת ויסות אלקטרונית
 • אלטרנטור 24V מטען מופעל עצמית
 • מסנני אוויר, שמן ודלק ניתנים להחלפה
 • רדיאטור לאקלים טרופי
 • צינור דלק גמיש
 • צינור לריקון שמן והארכה
 • משתיק בנוסח תעשייתי, ספירלת פליטה או מפצה
 • סוללת תחזוקה חינם
 • דוד בלוק מנוע (במודלים אוטומטיים)
 • הוראות אחזקה והפעלה ושרטוט מעגל חשמלי

אלטרנטור

 • חסר מברשות, נושא יחידה, דיסק גמיש 4 מוטות מאזן הרמוני
 • בידוד מסוג H
 • הגנה מסוג IP 21-23
 • מצת עצמי
 • וסת מתח אלקטרוני אוטומטי
 • סטטור 2/3 צעד לכישלון הרמוני

גנרטור דיזל

 • מסגרת בסיס מרותכת
 • מילוי מחוץ לחופה
 • חופת פלדה מגולוונת
 • אזהרת מערכת לרמת דלק נמוכה עם חיישן רמת דלק אלקטרוני

בטיחות הגנה והתראות

 • טמפרטורת מים גבוהה
 • לחץ שמן נמוך
 • מהירות מנוע גבוהה/נמוכה
 • רמת מים נמוכה ברדיאטור
 • עומס יתר
 • יצירת מתח גבוה/נמוך
 • שגיאת הפעלה/עצירה

לוח בקרה

 • תצוגה מסוג LCD
 • מטען סוללות
 • חומרים נחוצים
 • יציאות USB ו RS-485

ציוד נוסף

 • מד זרם טעינה
 • מפסק קצר (במודלים אוטומטיים)
 • משתיק
 • חופה מבודדת רעש
 • טריילר נייד
 • לוח בקרה מסונכרן
 • 4 מוטות לוח העברה אוטומטי
 • מחמם שמן ודלק
 • מחמם אלטרנטור
 • מערכת מילוי דלק אוטומטי
 • מסנן מפריד דלק-מים

חופה

 • חופת מונעת רעש מודולרית
 • התקנת חופה עם ברגים ואומים ללא ריתוך
 • חופה צבועה מאפוקסי ופוליאסטר
 • חופה מתוכנת לתחזוקה קלה
 • דלתות ניתנות לנעילה משני צידי החופה
 • כפתור עצירת חירום
 • אשנב בדיקה מפאנל שקוף
 • משתיק חיצוני
מודל E PR XX 0400
דגם הגנרטור כוח בחירום 400kVA
כוח – עבודה 350kVA
גודל (א/ר/ג) 2665/1500/4400mm
משקל 3900Kg
גודל פתוח
(א/ר/ג)
2020/1210/3785mm
משקל פתוח 3200Kg
מנוע חברה  PERKINS
סוג 2206C – E13TAG2
כוח בחירום 349Kw
כוח – עבודה 305Kw
מהירות 1500rpm
מחזורים 4
תפוסה 12.5lt
מספר צילנדרים 6 בשורה
יחס קוטר מהלומה 130X157mm
יחס דחיסה 16.3:1
סוג וסת אלקטרוני
השראה מגדש טורבו מקורר אוויר
מערכת בעירה הזרקה ישירה
מערכת קירור מים
צריכת דלק
100% כוח עבודה
 75.00lt/h
צריכת דלק
75% כוח עבודה
 58.00lt/h
צריכת דלק
50% כוח עבודה
40.00lt/h
נפח מיכל דלק 1000lt
קיבול מערכת שמן 40lt
קיבול מערכת קירור 51.4lt