לחיפוש מפרטי גנרטורים

  • חברה

  • הספק

מתגי העברה אוטומטיים

DKG-171

DKG-171

דגם DATAKOM DKG-171 הוא בעל עלות נמוכה, יחידה מבוקרת מיקרו-מעבדית, שתוכננה על מנת לפקח על המתח של 3 פאזות החשמל, לשלוח פקודת התחלה מרחוק למערך הייצור ולבצע שינוי של גנרטור ואנרגטי מגע כאחד. הגנזה אמורה להיות נשלטת על ידי יחידת בקרת סוג התחלה מרחוק.לוח המחקה של הלוח הקדמי מספק מידע אודות זמינות החשמל וגנרטורים, כמו גם מיקומי מגע.

מפרט טכני

DKG-171 PDF

DKG-173

DKG-173

DATAKOM מודל DKG-173 הוא DIN הרכבה רכוב ATS בקר לא דורש אספקת DC.היחידה מפקחת על מתח תלת-פאזי, שולחת פקודת הפעלה מרחוק למערך הייצור ומבצעת מעבר של גנרטורים ומחברים.

מפרט טכני

DKG-173 PDF