לוחות חיווי

DKM-0208

DKM-0208

DKM-0208 הוא 8 ערוצים, 96x96mm  פנאל אזעקה, שנועד לשמש במערכות אנרגיה ואוטומציה. תדרים דיגיטליים מבודדים אופטית מצוידים במסנני ביטול רעש והם מסוגלים לפעול בצורה חלקה בסביבות רעש חשמליות גבוהות. עיכוב הגילוי של תשומות ניתן לכוונון בין 2 ל 500ms. המודול כולל 3 יציאות ממסר מדורג ב 5 אמפ. ממסרים מספקים פונקציות צופר, פעמון וכשל פנימי. זמזום נוסף מסופק בתוך היחידה לאזעקות קוליות. היחידה כוללת אולטרה בהיר, דו צבעי (אדום ירוק) הוביל מחוונים. אזעקות ניתן להקצות לרמות עדיפות שונות על מנת להפחית בלבול.

ברושר

DKM-0208 PDF

DKM-0224

DKM-0224

DKM-0224 הוא 24 ערוצים , 144x144mm פנאל אזעקה, שנועד לשמש מערכות אנרגיה ואוטומציה. תדרים דיגיטליים מבודדים אופטית מצוידים במסנני ביטול רעש והם מסוגלים לפעול בצורה חלקה בסביבות רעש חשמליות גבוהות. עיכוב הגילוי של תשומות ניתן לכוונון בין 2 ל 500ms. המודול כולל 3 יציאות ממסר מדורג ב 5 אמפ. ממסרים מספקים פונקציות צופר, פעמון וכשל פנימי. זמזום נוסף מסופק בתוך היחידה לאזעקות קוליות. היחידה כוללת אולטרה בהיר, דו צבעי (אדום ירוק) הוביל מחוונים. אזעקות ניתן להקצות לרמות עדיפות שונות על מנת להפחית בלבול. באמצעות לחצנים בלוח הקדמי, אזעקות עשוי להיות מודה ולאפס, נבדק היחידה.

ברושר

DKM-0224 PDF